Tài liệu độc » Thị trường

Nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo truyền hình của sữa tươi Vinamilk - 35 trang

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu                                                                                3
Phần 1: Giới thiệu về cuộc nghiên cứu                                           4
1.1:  Bối cảnh                                                                                                4
1.2: Lý do chọn đề tài                                                                                   5  
1.3: Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu             7
1.3.1: Vấn đề nghiên cứu                                                                       7
1.3.2: Mục tiêu nghiên cứu                                                                     7
1.3.3: Câu hỏi nghiên cứu                                                                     7
1.4: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                          7
1.5: Các điều kiện thực hiên nghiên cứu:                                                       7
Phần 2: Thiết kế nghiên cứu                                                          7
2.1: Khung lý thuyết                                                                                      7
2.1.1:  Tiêu chuẩn đánh giá                                                                   8
2.1.2: Căn cứ đo lường :                                                                        8
2.1.3: Những yếu tố tác động đến hiệu quả của quảng cáo                  8
2.1.4: Tác động của hoạt động quảng cáo trên truyền hình đến hành vi của người tiêu dùng                                                                                      8
2.2: Thiết kế thu thập thông tin                                                                     10
2.2.1: Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu được thu thập:                         10
2.2.2: Phương pháp thu thập dữ liệu:                                                    10
2.3: Thiết kế bảng hỏi                                                                                   10
2.4: Thiết kế mẫu                                                                                           10
2.5: Thiết kế phân tích                                                                                   11
Phần 3: Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu                      11
3.1 Quá trình thực hiện                                                                                 11
3.2 Các vấn đề phát sinh                                                                               13
3.3 Kết quả nghiên cứu                                                                                 13
3.3.1: Người tiêu dùng có biết và xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk không?                                                                                                              13
3.2.2: Đánh giá của người tiêu dùng về quảng cáo sữa tươi Vinamilk. 19
3.2.3: Phản ứng của người tiêu dùng sau khi xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk.                                                                                                28
Phần 4: Kết luận và các đề xuất                                                      30
4.1 Kết luận:                                                                                                 30
4.2 Đề xuất các giải pháp marketing                                                             31
4.3 Kết luận chung và những giới hạn của cuộc nghiên cứu                         33

 
Lời mở đầu
Hiện nay, tất cả các công ty dù hay nhỏ đều phải để ý không chỉ đến sản
xuất, cung ứng mà còn phải quan tâm đến khâu tiêu thụ sản phẩm, cũng như
Khả năng cạnh tranh của sản phẩm đó trên thương trường. Một trong những
Công cụ hiệu quả để thu hút, thuyết phục khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng là hoạt động quảng cáo.
Có rất nhiều hình thức quảng cáo nhưng quảng cáo trên truyền hình (QCTH) là một trong những công cụ đã và đang thực hiện rất tốt vai trò của ngành quảng cáo. Đánh giá hiệu quả của QCTH là một công việc rất hữu ích, nó cho biết QCTH đã làm được nhiệm vụ được đặt ra hay chưa? Chi phí bỏ ra có xứng đáng hay không? Có nên tiếp tục tiến hành các quảng cáo đó nữa không?
Bài tiểu luận của chúng tôi có nhan đề “ Nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng với các quảng cáo truyền hình của sữa tươi Vinamilk” được kết cấu thành 4 phần:
Phần 1: Giới thiệu về cuộc nghiên cứu
Phần 2: Thiết kế nghiên cứu
Phần 3: Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu
Phần 4: Kết luận và các đề xuất

Phần 1: Giới thiệu về cuộc nghiên cứu
1.1:  Bối cảnh
Trong bối cảnh điệu kiện sống của con người đang ngày càng được nâng cao thì việc sử dụng các thực phẩm dinh dưỡng luôn là nhu cầu cần thiết. Với Tốc độ phát triển cao của nền kinh tế là một trong những điều kiện giúp cho ngành công nghệ thực phẩm phát triển nói chung và ngành sữa phát triển nói riêng. Tốc độ tăng GDP năm 2010 của toàn nền kinh tế ước tăng khoảng 6,7% so với năm 2009. Thu nhập bình quân của người Việt Nam, tính đến cuối năm 2010, đạt khoảng 1.160 USD. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), hiện nay châu Á đang dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng tiêu thụ sữa.Thống kê của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy hiện nay, bình quân mức tiêu thụ đạt 9 lít/người/năm. còn thấp hơn so với Thái Lan (23 lít/người/năm) và Trung Quốc (25 lít/người/năm). Vậy tiềm năng phát triển thị trường sữa ở Việt Nam còn rất lớn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, hiện nay trên thị trường nước ta có khoảng 200 doanh nghiệp nhập khẩu sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm. Đây là một con số không nhỏ để tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành sữa. Nhưng trong khi giá sữa nguyên liệu trên thế giới liên tục giảm thì giá sữa trong nước vẫn tăng cao, đặc biệt là đối với các loại sữa bột nguyên hộp nhập khẩu. Đây là con số không nhỏ để tạo nên một thị trường sữa rộng lớn. Trong đó thị trường trong nước có 25 công ty sản xuất và rất nhiều công ty phân phối sữa tại Việt Nam. Nhưng như thế thì thị trường trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 20% sản lượng sữa còn 80% là nhập khẩu. Điều đó nghĩa là thị trường sữa Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, người tiêu dùng trong nước vẫn có xu hướng lựa chọn sữa nhập khẩu với tâm lí sữa ngoại nhập tốt hơn sữa nội. Trong khi sữa sản xuất trong nước hoàn toàn dùng nguyên liệu nhập ngoại.
Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đẩy mạnh để có thể đẩy mạnh thương hiệu Việt của sữa Việt Nam cũng như tăng tính cạnh tranh của các hãng sữa trong nước?
 
1.2: Lý do chọn đề tài
 Giới thiệu về Vinamilk
Vinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 39% thị phần toàn quốc. Hiện tại công ty có trên 220 NPP trên hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk và có trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Bán hàng qua tất cả các hệ thống Siêu thị trong toàn quốc
 
Sữa Vinamilk.
Sữa Vinamilk là 1 sản phẩm của Công ty Vinamilk. Sữa tươi Vinamilk là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu từ sữa bò tươi nguyên chất và công nghê xử lý thanh trùng tiên tiến.
Năm 2007, sữa tươi đạt mức tăng trưởng 18%, chiếm khoảng 26% tổng doanh thu của Vinamilk và có tỷ trọng đóng góp cao thứ nhì vào doanh thu so với tất cả các dòng sản phẩm của công ty. Sữa tươi Vinamilk chiếm 35% thị phần. Đây là dòng sản phẩm có tính đa dạng cao với nhiều nhãn hiệu. Tuy nhiên, Vinamilk đã phải nhường lại vị trí dẫn đầu trên phân khúc thị trường này cho Dutch Lady vì công ty này có mối quan hệ công chúng mạnh hơn và chiến lược marketing tốt hơn. Chính vi vậy để đẩy mạnh dòng sản phẩm này, cần quan tâm đến hoạt động quảng cáo để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động quảng cáo, Vinamilk luôn đưa ra những chiến lược nhằm sáng tạo, chú trọng hơn đến hoạt động quảng cáo để nâng cao doanh thu bán hàng, giữ vững và mở thị trường.
Việc đánh giá, nghiên cứu phản ứng của người tiêu dùng đối với quảng cáo Vinamilk là một việc rất cần thiết nhằm kiểm tra xem quảng cáo tác động như thế nào tới người tiêu dùng, hiểu biết về dòng sản phẩm Vinamilk và ảnh hưởng của quảng cáo tới quyết định tiêu dùng của người mua. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả của quảng cáo sữa tươi Vinamilk và phản ứng của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội đối với quảng cáo sữa tươi Vinamilk.
  1.3: Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1: Vấn đề nghiên cứu
ü     Nội dung của các quảng cáo.
ü     Cảm nhận của người tiêu dùng về quảng cáo.
ü     Phản ứng của người tiêu dùng sau khi xem quảng cáo.
1.3.2: Mục tiêu nghiên cứu
·        Nghiên cứu các quảng cáo và cảm nhận của người tiêu dùng về nó.
·        Tìm hiểu các tác động của quảng cáo lên người tiêu dùng.
·        Xác định phản ứng của người tiêu dùng trước các tác động đó.
1.3.3: Câu hỏi nghiên cứu
·        Người tiêu dùng có biết và xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk không?
·        Họ đánh giá như thế nào về quảng cáo sữa tươi Vinamilk?
·        Phản ứng của người tiêu dung sau khi xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk?
1.4: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1:Đối tượng nghiên cứu: các quảng cáo sữa tươi Vinamilk trên truyền hình 1 năm trở lại đây
1.4.2: Phạm vi nghiên cứu: Khu vực nội thành Hà Nội.
1.5: Các điều kiện thực hiên nghiên cứu:
-Về thời gian: 10 tuần
-Về nhân lực: 4 người
Phần hai: Thiết kế nghiên cứu
 
Phần 2:  Thiết kế nghiên cứu     
2.1: Khung ly thuyết
2.1.1:  Tiêu chuẩn đánh giá
Đánh giá hiệu quả quảng cáo theo thang điểm 10 với các mức độ như sau
- 0 - 2.5: kém
- 2,6 - 4,9: chưa đạt
- 5 - 6,5: đạt
- 6,6 - 7,9: khá
- 8 - 10: tốt  
2.1.2: Căn cứ đo lường :
Căn cứ đo lường hiệu quả của quảng cáo là (tổng là 10 điểm)
     - Biết đến ( Awareness ) : 3 đ
     - Hiểu rõ (Comprehension ): 2,5 đ
     - Tin chắc ( Conviction ): 1,5 đ
     - Hành động (Action ): 3 đ
2.1.3: Những yếu tố tác động đến hiệu quả của quảng cáo
- Nhân tố kinh tế- xã hội
- Vấn đề văn hoá và tôn giáo
- Trình độ kĩ thuật
- Đặc tính của sảm phẩm
- Chi phí, giá thành
2.1.4: Tác động của hoạt động quảng cáo trên truyền hình đến hành vi của người tiêu dùng
Mô hình: Quá trình phản ứng của người tiều đối với hoạt động quảng cáo
 
 
Giai đoạn
 
Mô hình
AIDA
 
Mô hình thứ bậc
của hiệu quả
 
Mô hình chấp
nhận đổi mới
 
Mô hình
xử lý
thông tin
 
 
Giai đoạn
Nhận thức
 
Chú ý
 
 
Để ý
 
 
 
Hiểu biết
 
Biết đến
 
 
 
Tiếp xúc
 
Để ý
 
Nhận biết
 
Giai đoạn
cảm nhận
 
Quan tâm
 
 
 
Mong muốn
 
Thích
 
Ưa thích
 
Tin tưởng
 
Quan tâm
 
 
 
Đánh giá
 
Thái độ
 
 
 
Có ý định
 
Giai đoạn
Hành vi
 
 
Hành động
 
Mua
 
Dùng thử
 

Chấp nhận
 
Hành vi
 
2.2: Thiết kế thu thập thông tin
2.2.1: Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu được thu thập:
·        Dữ liệu thứ cấp bên ngoài công ty: truyền hình, báo, tạp chí, internet…
·        Dữ liệu sơ cấp: Thu thập từ thực tế.
2.2.2: Phương pháp thu thập dữ liệu:
·        Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp:
ü           Phương pháp truyền thống: Xem truyền hình, đọc báo, tạp chí…
ü           Phương pháp hiện đại: sử dụng sự trợ giúp của máy tính.
·        Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:
ü           Phương pháp điều tra phỏng vấn bằng phiếu điều tra.
2.3: Thiết kế bảng hỏi
Bảng hỏi gồm 18 câu với 2 loại câu hỏi: đóng và mở.
Bảng hỏi gồm các phần:
·         Tên bảng hỏi và giới thiệu
·         Các câu hỏi điều tra
·         Thông tin của người được hỏi
·         Lời cảm ơn
2.4: Thiết kế mẫu
Về mặt lý thuyết, ta lập mẫu nghiên cứu với tổng thể mục tiêu là những người tiêu dùng trong độ tuổi từ 10 đến 60 sống trong nội thành hà nội.
Kích thước mẫu dự kiến là 200 người. Phương pháp chọn mẫu là phương pháp lấy mẫu chia phần. Cụ thể như sau:
-         Theo nghề nghiệp:
+   Tỉ lệ học sinh, sinh viên : 39%
+   Tỉ lệ người đã đi làm: 61%
-         theo lứa tuổi:
+   Từ 10 đến 25: 40%
+   Từ 26 đến 60: 60%
2.5: Thiết kế phân tích
Sử dụng mô hình phân tích thống kê miêu tả với kĩ thuật phân tích là sử dụng máy tính trong phân tích dữ liệu có sự hỗ trợ từ việc sử dụng phần mềm SPSS và excel.
 
Phần 3: Quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu
3.1 Quá trình thực hiện
 
 
Thời gian
 
Công việc
 
Người thực hiện
 
Kết quả dự kiến
Tuần 3
Chọn chủ đề nghiên cứu.
 
Cả 4 thành viên
 
Xác định chính xác đề tài nghiên cứu
Tuần 4,5
 
Lập đề cương nghiên cứu
 
Cả 4 thành viên
Mọi người thảo luận để xác định được vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu…để hoàn thành bản đề cương nghiên cứu.
Tuần 6.7.8.9
 
 
Thu thập dữ liệu
         Lập bảng câu hỏi và tiến hành điều tra, quan sát: cả 4 thành viên.
         Tìm quảng cáo: Tiến Anh.
         Tim một số dữ liệu sơ cấp: Tiến Anh, Thúy.
         Đánh giá ảnh hưởng của quảng cáo lên người tiêu dùng: Oanh, Hường.
         Lập được phiếu điều tra
         Thu thập được các dữ liệu sơ cấp và thứ cấp cần thiết.
         Cuối mỗi tuần tiến hành họp nhóm để thảo luận các kết quả đạị được trong tuần và công việc tuần sau.
Tuần 10,11, 12
 
Phân tích và sử lý dữ liệu
         Xử lý kết quả phiếu điều tra: Tiến Anh.
         Xác định phản ứng của NTD trước các quảng cáo: Thúy, Hường.
         Đưa ra một số chiến lược cho công ty: Oanh.
 
Mọi người thảo luận tổng hợp các thông tin cần thiết để hoàn thành đề án nghiên cứu.
Tuần 13, 14, 15
 
Tổng hợp dữ liệu và các thông tin đã được xử lý, viết báo cáo
 
Hường, Oanh, Thúy, Tiến Anh
 
Hoàn thành bài báo cáo
 
Tuần 16
 
Thuyết trình
 
Oanh
 
Hoàn thành tốt bài thuyết trình.
 
3.2 Các vấn đề phát sinh
·         Bảng hỏi không hợp lí => làm lại
·         Mất phiếu điều tra
·         Bị từ chối khi đi điều tra
3.3 Kết quả nghiên cứu
3.3.1: Người tiêu dùng có biết và xem quảng cáo sữa tươi Vinamilk không?
Việc đánh giá người tiêu dùng có biết và xem quảng cáo Vinamilk không chính là đánh giá mức độ nhận biết và hiểu rõ của người tiêu dùng đối với quảng cáo của Vinamilk.
 
v          Mức độ nhận biết.
Có tới 94% người được hỏi biết các quảng cáo của Vinamilk (188/200 người), chỉ có 6% những người được hỏi không biết các quảng cáo của Vinamilk (12/200 người).

Tags: quang cao ve sua vinamilk

Thuộc loại: Thị trường
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD11542 Ngày gửi: 04-01-2013

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Thị trường