Tài liệu độc » Tài liệu sinh viên

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN - 71 trang

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN
1      Một chuỗi hành động để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ độc nhất được thực hiện theo những ngày mô tả rõ ràng ?
A một chương trình
B một quá trình hành động
C một dự án
D subproject
Chọn C , dự án là sự cố gắng nhất thời để tạo nên sản phẩm hay dịch vụ độc nhất . Qúa trình hoạt động thực hiện liên tục
A là câu trả lời sai vì chương trình là tập hợp các dự án có nguyên nhân tương tự
Blà sự lựa chọn không đúng giống như hoạt đọng là các hành động diễn ra liên tục .
D diễn tả một phần của dự án đượ chia ra với sự cố gắng nhỏ hơn
2       Điều gì sau đây   là một phần của quá trình hoạt động ?
A cung cấp điện cho cộng đồng
B thiết kế đường dây điện mới cho một vùng mới
C xây dựng con đập mới cho nguồn điện
D thông báo ra đại chúng về việc thay đổi công ty điện
Chọn A hoạt động chủ yếu của công ty điện là cung cấp điện
B và C là dự án . chọn D , cung cấp thông tin là một phần của quá trình hoạt động
3       trong các điều sau đây , cái nào là ví dụ tốt nhất cho tiến hành kĩ lưỡng ?
A là một quá trình chia nhỏ công việc , dễ dàng quản lý các công việc
B là quá trình đưa dự án từ cơ sở đến hoàn thành
C là quá trình đưa dự án từ mục tiêu đến kế hoạch chi tiết
D là quá trình chứng thực kinh doanh cần cho các nguồn lực của dự án
Chọn C , tiến hành kĩ lưỡng là một quá trình đưa dự án từ mục tiêu đến kế hoạch . giống như kế hoạch và điều tra các hoạt động tiếp theo , chi tiết hơn và tập trung vào mục tiêu cần đạt đến . tiến hành kĩ lưỡng xảy ra trong suốt dự án . là yếu tố làm cho dự án càng chính xác hơn , như điều kiện thông tin và chi tiết có thể thực hiện
A là quá trình tạo ra WBS , B là quá trình hoàn thành dự án , D là hành động khởi đầu dự án
4      Các câu dưới đây , điều nào không đặc trưng cho quản lý dự án ?
A kiểm tra công việc
B lập bản kế hoạch
C cột móc kết thúc
D hoạch định
Chọn C vì cột móc không thực hiện bởi nhà quản trị mà bởi nhóm dự án , cộng vào đó , cột mốc là kết quả của hành động , không phải hành động tự phát sinh
A ,B, D là những đặc trưng cho quản trị dự án , nếu không thực hiện thì hầu hết các dự án đều thất bại
5     Nằm trong quá trình quản lý dự án , lựa chọn ra dự án ?
A khởi đầu
B hoạch định
C kiểm soát
D thiết kế
Chọn A …
B, C, D đều sai . thiết kế không nằn trong năm quá trình của dự ác , nhưng nó năm trong phần lập kế hoạch . nhắc lại 5 quá trình của vóng đời dự án : khởi đầu , hoạch định , thực hiện , kiểm soát , kết thúc
6     Quy mô dự án là gì ?
A thiêt kế thử nghiệm dùng để hoàn thành dự án
B sự kết hợp chi phí và yêu cầu dự án để hoàn thành dự án
C miêu tả yêu cầu công việc , chỉ duy nhất về yêu cầu công việc , cần thiết cho hoàn thành dự án
D mô tả yêu cầu và tài nguyên cần thiết để hoàn thành dự án
Chọn C
A thiết ké các thử nghiệm là tìm ra các giái pháp giải quyêt vấn đề bằng cách thay đổi các giá trị của nguyên hân gây ra vấn đề đó . B mô tả không có gì nhiều hơn là ước lượng thời gian , chi phí và đường găng
7     Đóng dự án cũng có thể hiểu là ?
A hoàn thành dự án
B
C theo sau dự án
D tình trạng cân bằng dự án
Chọn B
Một cách kĩ thuật , project postmortem thực hiện sau khi kết thúc quản lí trong quá trifng đóng dự án , A,C,D là hành động lựa chọn , không phải là giới hạn mô tả hoàn thành đóng dự án
8     Điều nào không phải là quá trình quản lý dụ án ?
A khởi đầu
B hoạch định
C kiểm soát
D thiêt kế
9      Bạn là một nhà quản trị dự án SDP . nhà tài trợ muốn biết tại sao bạn tin tưởng quá trình của kế hoạch sẽ thông suốt toàn bộ dự án . lựa chọn câu đúng nhất
A bạn không quen thuộc lắm với người nói và sẽ kiểm tra lại quá trình hoạch định thường xuyên
B thiết kế sản phẩm mới theo yêu cầu trong suốt quá trình đóng
C thiết kế bất kì dự án nào theo yêu cầu nhà tài trợ , các nhóm dự án sẽ kiểm tra lại các giai đoạn cần thiết
D tất cả các quá trình được lập đi lập lại
Chọn C lập kế hoạch hoạt động trong suốt vòngđời của dự án
A không là câu trả lời tốt nhất cho trường hợp này , B thì đúng trong lý thuyết nhưng không đầy đủ bằng C , D là câu trả lời không đầy đủ
10     Theo các câu sau , câu nào không phải là thành phần của hệ thống quản trị dự án
A tạo ra kế hoạch dự án
B sự tác động giữa hai nhón dự án
C thực hiện kế hoạch dự án
D tài liệu thay đổi kế hoạch dự án
ChọnB quản lý dự án tập trung vào hoạch định dự án và bổ sung hoạch định
Chọn B trong vài trường hợp không đúng do một nhóm có thể ảnh hưởng nhiều nhóm , nhưng giả thuyết đó không có trong trường hợp này ,A,C,D đều là thành phần của quản lí dự án
11. Bạn là người quản lý dự án của dự án User Manual Project. Nhân viên của nhóm bạn sẽ tạo và đóng gói những thông tin về dự án này. Nancy Martin, Giám đốc Tiếp thị và là người tài trợ của dự án, yêu cầu bổ sung thêm 30 trang tài liệu cho người sử dụng. Các trang này sẽ mô tả các dòng sản phẩm có sẵn thông qua văn phòng công ty của bạn. Ban đầu, bạn sẽ phản ứng như thế nào về đề nghị thay đổi này ?
A. Chấp thuận những thay đổi theo yêu cầu của người tài trợ DA.
B. Từ chối lại sự thay đổi này.
C. Chấp nhận những thay đổi này nếu như ngân sách có đủ khả năng chi trả.
D. Từ chối sự thay đổi này vì nó đã đi ra bên ngoài phạm vi của dự án.
 
Đáp án : D. Phạm vi của DA đã được xác định, và chỉ được yêu cầu làm việc, để hoàn thành dự án.
 
12. Người quản lý DA và khách hàng DA phải làm gì để hoàn thành dự án?
 
A. Chấp thuận ngân sách của DA.
B. Thiết kế lịch trinh cho dự án
C. Đưa ra các văn bản quy định.
D. kiểm tra phạm vi dự án.
 
Đáp án : D. Sự thẩm tra phạm vi là bằng chứng để những người quản lý dự án đã hoàn thành dự án.
13. Bạn là người quản lý dự án cho DA Advertising Specialties Project. Dự án này sẽ gửi mỗi khách hàng 1 cây bút, coffee mug, và tất cả sẽ được thiết kế với logo công ty của bạn và biểu tượng Mascot trên nó. Bạn đã từng làm việc trên một dự án tương tự trước đó, nhưng có một đội ngũ mới làm công việc cụ thể này. Điều gì sau đây là nguồn thông tin tốt nhất cho việc tạo lịch trình của dự án?

A. Dự án nhóm đầu vào
B. thông tin đầu vào lịch sử
C. Dự án tài trợ đầu vào
D. Người bán hàng đầu vào
Đáp án : B. Bất cứ khi nào bạn có thể truy cập vào thông tin lịch sử, đây là nguồn dữ liệu vào tốt nhất.
 
14. Điều sau đây, mà là một mô hình toán học có thể được sử dụng trong việc lắp ráp một ngân sách dự án?

A. Công thức Pareto
B. Parametric mẫu
C. Parametric Estimating
D. EVM
 
Đáp án : B. Parametric mẫu là một công thức toán học để áp dụng chi phí cho một dự án. Ví dụ, chi phí cho mỗi đơn vị, chi phí cho mỗi thước đo tấn, và chi phí cho mỗi thước Anh (0,914 m)
 
15. Chính sách mở rộng toàn công ty muốn duy trì chất lượng DA được gọi là gì?

A. Chất lượng quy hoạch
B. kiểm soát chất lượng
C. Chính sách chất lượng
D. tiêu chuẩn ISO 9000
 
Đáp án : C. Chính sách về chất lượng là quy tắc tổ chức và các yêu cầu về chất lượng.
 
16. Mà những điều sau đây mà người quản lý các dự án có thể sử dụng để điều hành nhóm làm dự án đi đến hoàn thành DA ?
A. Lịch trình DA.
B. EVM
C. Các bài giảng và phát biểu động viên.
D. Động viên, khuyến khích.
 
Đáp án : D. Người quản lỳ Dự án nên sử dụng phần thưởng và sự động viên để đưa đội ngũ làm DA hoàn thành tiến trình.
 
 
17. Sam là người quản lý cho một dự án lớn, phức tạp cho môt dự án sản xuất. Có rất nhiều giấy phép, quy định, kế toán và các thủ tục cho các dự án này. Ngoài ra, còn có hướng dẫn kỹ thuật và các thủ tục phải được tuân thủ, xác minh, và được chấp thuận. Đối với một dự án thuộc loại này, điều gì dưới đây là quan trọng nhất?

A. Nội bộ chính trị
B. Sự sắp xếp thứ tự nhóm
C. Các DA nhỏ cho các chi tiết nhỏ
D. Một hệ thống xây dựng/phục hồi thông tin
 
Đáp án : D. Một hệ thống xây dựng/phục hồi thông tin là cực kỳ quan trọng cho một dự án với rất nhiều tài liệu hướng dẫn. Kỹ thuật, tất cả các dự án phải có một hệ thống thông tin.
 
 
18. Điều sau đây, mà không phải là một ví dụ về rủi ro?

A. Sự gián đoạn một quá trình kinh doanh với quy trình thực hiện dự án
B. Mất khách hàng do việc triển khai thực hiện một dự án
C. Việc thêm thành viên nhóm trong quá trình thực hiện dự án
D. cập nhật các dự án trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch
 
 
Đáp án : D. Tất cả các câu trả lời trên trừ câuD, là những ví dụ về rủi ro. (A, B, C)
 
19. Tài liệu nào sau đây sẽ hướng dẫn sự tương tác lẫn nhau giữa người quản lý DA với nhà cung cấp của một dự án?

A. Dự án kế hoạch .
B. SOW.
C. Trình kế hoạch quản lý
D. Các hợp đồng
 
Đáp án : D. Các hợp đồng giữa các tổ chức và các nhà cung cấp sẽ theo sau tất cả các công việc liên quan đến tài liệu.
 
 
20. Điều sau đây mà những người quản lý dự án thường làm nhất ?

A. Sự truyền đạt, giao tiếp.
B. Quản lý ngân sách.
C. Tổ chức DA.
D. Quản lý các nhóm đàm phán
 
Đáp án : A. Sự truyền đạt, chính thức và không chính thức, là một hoạt động lớn nhất mà người quản lý DA phải cam kết thực hiện.
 
 
 
 
21. Một chương trình có một trong những đặc tính sau:
a. Một dự án rất phức tạp, lớn.
b. Một bộ sưu tập những dự án nhỏ có mục tiêu chung.
c. Một bộ sưu tập những dự án có nguyên nhân chung.
d. Một bộ sưu tập những dự án chia nhỏ có khách hàng chung.
Chọn c
A sai vì một chương trình có bộ sưu tập những dự án, không chỉ là một dự án phức tạp, lớn. B sai vì những chương trình không thể chỉ tạo thành những dự án nhỏ. D sai vì từ khi những dự án có khách hàng chung không cần phải có một chương trình.
22. Ai là người quản lý những chương trình
a. Ban quản lý.
b. Nhà tài trợ dự án.
c. Những nhà quản lý dự án.
d. Những nhà quản lý chương trình.
Chọn c: program Managers manage programs
A sai vì từ lâu ban quản lý không quản lý chương trình. Những nhà tài trợ dự án tài trợ cho những dự án, họ không quản lý chương trình. D sai vì từ lâu ở bên trong chương trình, những nhà quản lý dự án quản lý dự án của họ và báo cáo với nhà quản lý chương trình.
23. Bạn có một ý kiến tuyệt vời cho một dự án mới là có thể tăng năng suất lên 20% trong tổ chức của bạn. Tuy nhiên, Ban quản lý từ chối dự án được đưa ra bởi vì có quá nhiều nguồn tài nguyên đuợc sắp xếp để dành cho những dự án khác. Bạn rút kinh nghiệm gì?
a. Mô hình tham số.
b. Quản lý việc từ chối.
c. Quản lý danh mục đầu tư dự án.
d.Quản lý dự trữ.

Tags: câu hỏi trắc nghiệm quản lý dự án, trắc nghiệm quản trị dự án

Thuộc loại: Tài liệu sinh viên
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD12672 Ngày gửi: 12-01-2013

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Tài liệu sinh viên