Tài liệu độc » Dịch vụ giải trí

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN - 45 trang

MỤC LỤC

    Trang    
LỜI NÓI ĐẦU    1    
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG  KINH DOANH KHÁCH SẠN    2    
I.  Kinh doanh khách sạn và các loại hình dịch vụ trong  kinh doanh khách sạn     2    
1. Đặc điểm của hoạt động  kinh doanh khách sạn     2    
1.1.  Kinh doanh khách sạn     2    
1.2. Đặc điểm của  hoạt động kinh doanh khách sạn     3    
2. Lý luận cơ bản về tổ chức hoạt động  kinh doanh lưu trú của khách sạn q    5    
2.1. Quan niệm về tổ chức tốt hoạt động  kinh doanh lưu trú trong khách sạn     5    
2.2. Đặc điểm chất lượng hoạt động  kinh doanh lưu trú trong khách sạn     6    
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động khách sạn lưu trú    8    
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động  kinh doanh lưu trú trong khách sạn     10    
4. Ý nghĩa của việc tổ chức tốt hoạt động  kinh doanh lưu trú    14    
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN    16    
I. Giới thiệu tình hình và đặc điểm chung của khách sạn     16    
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Công Đoàn    16    
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại khách sạn Công Đoàn    18    
II. Đánh giá tình hình  kinh doanh của khách sạn     23    
2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động  kinh doanh của khách sạn Công Đoàn    24    
2.2. Thực trạng hoạt động  kinh doanh lưu trú ở khách sạn Công Đoàn và kết quả  kinh doanh của bộ phận lưu trú    24    
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG  KINH DOANH LƯU TRÚ TẠU KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN    32    
3.1. Vài nét về tình hình hoạt động khách sạn hiện nay    32    
3.2. Phương hướng phát triển hoạt động  kinh doanh nói chung và của  kinh doanh lưu trú nói riêng tại khách sạn Công Đoàn những năm tới.    34    
3.3. Một số ý kiến nhằm tổ chức tốt hoạt động  kinh doanh lưu trú tại khách sạn Công Đoàn    35    
KẾT LUẬN    41    
TÀI LIỆU THAM KHẢO    42    
        
LỜI NÓI ĐẦU

         Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ vế trình độ văn hoá, nhận thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu của con người cũng được nâng cao. Nó không còn là nhu cầu”cơm no áo ấm”nữa mà thay thế là nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp”là sự sành điệu thích được mọi người tôn trọng, kính nể … Cũng chính vì vậy mà đòi hỏi về chất lượng đối với sản phẩm hàng hoá nói chung và những dịch vụ nói riêng ngày càng cao. Kinh doanh khách sạn ngày nay không  phải chỉ đơn thuần để đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ nghỉ nữa mà phải đáp ứng được nhu cầu được nhu cầu ngủ nghỉ đó với yêu cầu đa dạng của khách hàng như yêu cầu được ngủ nghỉ trong phòng sạch sẽ an toàn , tiện nghi sang trọng , có phòng cảnh đẹp để ngắm nhìn… và đặc biệt là chất lượng dịch vụ lưu trú phải thật tốtm. Yêu cầu đối với người phục vụ phải biết đáp ứng tốt đầy đủ nhu cầu của khách và phải luôn tạo được sự thoải mái , cảm giác thoả mãn tối đa cho khách ,như vậy mới có thể tạo được sức thu hút và trú giữ khách tới khách sạn.
Trước thực tế đó , là một sinh viên thực tập được trang bị kiến thứuc về du lich về khách sạn, qua việc vận dụng vào thực tế về du lịch về khách sạn, qua việc vận dụng vào thực tế  ở khách sạn Công Đoàn trong thời gian thực tập và sự chỉ dẫn của thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em thực tập, đã giúp em có thêm tự tin chọn và viết về đề tài này.
Với khả năng nghiên cứu còn nhiều hạn chế nên bài viết của em chắc sẽ có nhiều thiếu sót em kính mong có được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo và sự châm trước của thầy cô cùng quan tâm đến bài viết này.
Bài viết được chia làm 3 chương tương ứn với ba vấn đề em quan tâm nghiên cứu và muốn trình bày đó là:
Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn.
ChươngII: Thực trạng kinh doanh ở khách sạn  Công đoàn Việt Nam.
ChươngIII: Một số biện pháp nhằm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú ở Khách Sạn Công Đoàn Việt Nam.
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN.

I. KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN.
1.Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn .
1.1. Kinh doanh khách sạn .
        Nhu cầu của con người là vô tận, khi một nhu cầu nào đó được thoả mãn thì sẽ nảy sinh một nhu cầu khác ỏ mức độ cao hơn.Cũng như học thuyết “Đẳng cấp nhu cầu” của Maslow đưa ra nhận định về động cơ thúc đẩy con người, cho rằng khách hàng suy nghĩ trước khi hành động thông qua quá trình ra quyết định hợp lý Maslow đề cập đến năm phạm trù về nhu cầu tương ứng với mức độ quan trọng đối với nhu cầu của con người đó là.
1, Nhu cầu sinh lý.
2, Nhu cầu an toàn.
3, Nhu cầu quan hệ xã hội.
4, Nhu cầu được kinh doanh
5, Nhu cầu tự thể hiện
       Trong đó nhu cầu sinh lý là nhu cầu thiết yếu vì con người muốn tòn tại và phát triển thì cần phải ăn uống có chỗ ở , quần áo mặc,thư giãn. Do vậy con người dù có đi du lịch hay không thì họ đều phải ăn uống và nghỉ ngơi .Nhà kinh doanh khách sạn theo nghĩa hẹp là kinh doanh dịch vụ lưu trú bao gồm dịch vụ buồng ngủ và một số dịch vụ bổ sung kèm theo và theo nghĩa rộng hơn thì kinh doanh khách sạn là một hình thức kinh doanh dịch vụ lưu trú bao gồm dịch vụ buồng ngủ, dịch vụ ăn uống và dịch vụ bổ sung khác. Hiểu một cách đầy đủ thì kinh doanh khách sạn là một hình thức kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu về nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, giải chí và các nhu cầu khác của khách du lịch trong thời gian lưu lại tạm thời ngoài nơi ở thường xuyên của khách và mang lại lợi ích kinh tế cho cơ sở kinh doanh.
      Như vậy nói đến hoạt động kinh doanh khách sạn ta phải thấy được ba chức năng cơ bản là.
-    Chức năng sản xuất. Biểu hiện qua việc trực tiếp tạo ra sản phẩm dưới dạng vật chất.
-    Chức năng lưu thông. Biểu hiện qua việc bán các sản phẩm có thể của mình tạo ra hoặc của nhà cung cấp khác.
-    Chức năng tiêu thụ sản phẩm. Đây là chức năng quan trọng nhất vì phải tạo được điều kiện để tổ chức tiêu dùng sản phẩm ngay tại khách sạn .
1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn .
     Hoạt động kinh doanh khách sạn chịu phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó nó chịu sự tác động mạnh của yếu tố tài nguyên du lịch.
    Tài nguyên du lịch là một trong những cơ sở để tạo lên vùng du lịch vì khách du lịch với mục đích sử dụng”tài nguyên” du lịch mà nơi ở thường xuyên không có .Số lượng tài nguyên vốn có chất lượng của chúng và mức độ kết hợp với loại tài nguyên trên lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành và phát triển du lịch  của một vùng hay một quốc gia. Vì vậy kinh doanh khách sạn  muốn có khách để phục vụ thu lợi nhuận thì bản thân khách sạn phải gắn liền với tài nguyên du lịch .
     Hoạt động kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng vốn đầu tư ban đầu và vốn đầu tư cơ bản cao.
     Xuất phát từ tính cao cấp của nhu cầu du lịch và tính đồng bộ cuả nhu cầu du lịch . Cùng với những nhu cầu đặc trưng của du lịch nhu nghỉ ngơi, giải trí, hội họp, chữa bệnh…được đáp ứng nhu cầu chủ yếu bởi tài nguyên du lịch , khách du lịch hàng ngày còn cần thoả mãn các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của mình. Ngoài ra khi đi du lịch khách cần nhiều các dịch vụ bổ xung khác nhằm làm phong phú thêm cho chuyến du lịch tạo sự hứng thú và thoả mãn tối ưu nhất. Muốn thỏa mãn điều này thì khi xây dựng cơ bản đối với một cơ sở kinh doanh khách sạn đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống đồng bộ các công trình , cơ sở phục vụ, các trang thiết bị có chất lượng cao. Phải đầu tư khách sạn ngay từ đầu để tránh bị lạc hậu theo thời gian, thoả mãn nhu cầu của khách .Tất cả những chi phí ban đầu này cho thấy cần phải có một lượng vốn tương đối lớn mới có thể đáp uứng được.
      Hoạt động kinh doanh khách sạn đòi hỏi dung lượng lao động trực tiếp tương đối cao.
      Do nhu cầu của con người rất phong phú đa dạng và có tiính cao cấp, hay nói cách khác thì sản phẩm khách sạn không có tính khuân mẫu cho nên không thể dùng người máy để thay thế con người được mà phải dùng lao động tiên tiến là con  người với chất lượng  phục vụ cao để thoả mãn tới đa phu cầu của khách.
     Chất lượng phục vụ được đo bằng sự so sánh giữa mức độ kỳ vọng của khách với mức độ cảm nhận được của khách vị vậy muốn tăng chất lượng phục vụ khách thì phải tăng sự cảm nhận tốt về dịch vụ muốn vậy thì phải chú trọng đến con người và sơ sở vật chất kỹ thuật tạo ra dịch vụ đó. Cơ sở vật chất là vô tri vô giác tuy nó ảnh hưởng tới  chất lượng dịc vụ nhưng không thể hiểu và đáp ứng nhu cầu đa dạnh của khách vì vậy mà cần có lượng lao động trực tiếp lớn để thoả mãn tốt đa nhu cầu khách bất cứ khinào họ có và cần.
         Hoạt động kinh doanh khách sạn mang tính mùa vụ do khách sạn xây dựn và hoạt động dựa vào tài nguyên du lịch mà tài nguyên du lịch mang tính mùa vụ, phụ thuộc vào thời tiết khí hậu . Do vậy mà mức nhu cầu của khách về tài nguyên đó cũng thay đổi theo mùa vụ theo tình trạng thời tiết khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách đến khách sạn.

 

Tags: bai tieu luan ve phuc vu luu tru cua khach tai khach san, tiính mùa vụ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách sạn, bài luan ve doa nh thu và ket quả hoat dong kd tai khach san, bài thuyết trình về kinh doanh lưu trú, Tình trạng công nghệ trong hoạt động lưu trú của khách sạn cao cấp ở hà nội, kinh doanh dịch vụ lưu trú, các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh buồng ngủ khách san

Thuộc loại: Dịch vụ giải trí
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD12931 Ngày gửi: 14-01-2013

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Dịch vụ giải trí