Tài liệu độc » Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ - 103 trang

LỜI NÓI ĐẦU
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản tính theo lương là một phần trọng yếu trong công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp trong đơn vị sản xuất kinh doanh. Việc quản lý tốt tiền lương trong các doanh nghiệp góp phần tăng tích lũy trong xã hội, giảm đi chi phí trong giá thành sản phẩm, khuyến khích tinh thần tự giác trong lao động của công nhân viên. Tiền lương làm cho họ quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy học phát huy khả năng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao tay nghề, năng suất cũng như chất lượng mẫu mã sản phẩm góp phần không nhỏ vào việc: phồn vinh của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung. Ngày này cuộc sống đang thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế, đòi hỏi nhu cầu sống ngày càng cao. Chính sự thay đổi đó làm cho tiền lương của công nhân viên trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có một mức thù lao xứng đáng để phù hợp với cuộc sống hiện tại thì khi đó quản lý tiền lương là yếu tố cực kỳ cần thiết.
Nhận thức được vai trò của công tác kế toán, đặc biệt là tiền lương và các khoản trích theo lương trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề trọng yếu. Vì thế, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo lương tại công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ”. Nhằm mục đích tìm tòi, sâu xa hơn về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ nói riêng và trong các doanh nghiệp nói chung. Mặt khác, đây cũng là phương pháp gián tiếp để tìm hiểu cuộc sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên của công ty.
Nội dung của chuyên đề thực tập được chia làm 3 phần như sau:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ.
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ.
PHỤ LỤC

Tiêu đề    Trang   
Lời nói đầu
Chương 1
 I. Một số khái niệm cơ bản về lao động
1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của lao động
1.2. Chi phí lao động sống trong quá trình sản xuất kinh doanh và vị trí 
       của yếu tố lao động sống
1.3. Phân loại lao động
1.4. Yêu cầu quản lý sức lao động
II. Các hình thức tiền lương và ý nghĩa của tiền lương
2.1. Tiền lương và các hình thức tiền lương
2.1.1 Hình thức trả lương theo thời gian
2.1.2. Hình thức tiền lương khoán theo sản phẩm
2.2. Quĩ tiền lương
2.3. Quĩ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Kinh phí công đoàn
III. Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương
3.1. Hạch toán lao động
3.2. Tính tiền lương và trợ cấp BHXH
IV. Nhiệm vụ kế toán, nội dung tổ chức tiền lương và các khoản trích
     theo lương
4.1. Nhiệm vụ kế toán
4.2. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
4.2.1. Chứng từ kế toán
4.2.2. Tài khoản kế toán
4.2.3. Tổng hợp phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT và KP CĐ
4.3. Kế toán tổng hợp tiền lương BHXH, BHYT và KPCĐ
4.4. Hình thức tổ chức sổ kế toán
Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ
I. Khái quát chung
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc trưng sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.1. Chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ
1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
1.2.4. Kết quả hoạt động của công ty trong một số năm gần đây
1.2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
II. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  công ty Sứ
     gốm Thanh Hà Phú Thọ
2.1. Tình hình công tác quản lý lao động
2.2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng
2.3. Hạch toán quản lý lao động
2.4. Đối với chế độ trích thưởng
2.5. Chế độ thanh toán BHXH cho CNV
2.6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Sứ gốm
       Thanh Hà Phú Thọ
2.6.1. Chứng từ thanh toán
2.6.2. Các tài khoản dùng để hạch toán của công ty
2.6.3. Sổ kế toán dùng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo
         lương của công ty
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các
                 khoản trích theo lương ở công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ
I. Ưu điểm
II. Tồn tại cần khắc phục
III. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
      trích theo lương tại công ty Sứ gốm Thanh Hà Phú Thọ
Kết luận
    1

2
2

3
4
5
6
6
7
8
10
11
12
12
13

14
14
14
14
14
17
17
20

27
27
27
30
30
30
31
31
32

34
34
34
37
47
48

51
51
51

52

67
67
69

70
72
   
 

Tags:

Thuộc loại: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Loại tài liệu:  Microsoft Word (.doc)
Gửi bởi: Guest Kích cỡ: *******
Mức phí: 20.000 vnd Lần tải: *******
Mã tài liệu: TLD7461 Ngày gửi: 20-10-2012

Hỗ trợ qua Email và Yahoo Chát

Nạp tiền bằng thẻ cào vui lòng click vào đây (Nhấn vào đây)

Email: info@tailieudoc.net  Yahoo:

Tải tài liệu này về máy chỉ với thẻ cào 20.000 VND. Vui lòng nạp thẻ tại đây

Tài liệu khác thuộc Tài chính, Kế toán, Kiểm toán